Styrning/integration av kompatibelt larm exempelvis SPC