Hur miljövänliga är egentligen elbilar jämfört med diesel- och bensinbilar?

Ska du köpa en ny bil för några hundra tusen så vill du kanske veta hur miljövänlig en elbil egentligen är jämfört med diesel- och bensinbilar. Här kan du läsa vad forskare världen över kommit fram till. Vilka olika utsläpp vi skapar vid tillverkning, användning och återvinning av elbilar, dieselbilar och bensinbilar.

Elbilar är smutsigare än förbränningsbilar, enligt ”The Long Tailpipe”

Många hävdar att elbilar är smutsigare än traditionella bilar eftersom en stor del av all elektricitet produceras i fossildrivna kraftverk, och för att batteritillverkning skapar mycket koldioxidutsläpp.

Argumentet kallas ”The Long Tailpipe” och har fått stor spridning.

Men stämmer det verkligen? Är elbilar smutsigare än petroleumbilar?

Har jämfört livscykelanalyser

Det är en fråga som många forskare försöker besvara. Och enda sättet att riktigt gå till botten med problemet är att jämföra livscykelanalyser för olika bilar. Att granska vilka utsläpp som skapas från råvaruutvinning till produktion, användning och återvinning.

Vi har granskat ett stort antal sådana livscykelanalyser.

Vi har grävt fram hårda fakta i högtravande tyska forskningsrapporter. Pratat med vetenskapare på IVL Svenska Miljöinstitutet och lusläst empiriska studier som får en Wagner-opera att kännas kort.

Nu vet vi vilken typ av bil som är mest miljövänlig, och hur stor skillnaden är mellan de olika alternativen.

Koldioxidhalten i atmosfären stiger.

3000 meter över havet på vulkanen Mauna Loa i Hawaii finns ett instrument som mäter koncentrationen av koldioxid i atmosfären. Mätningarna har pågått sedan 1958. 

Det var Charles David Keeling som uppfann instrumentet och satte det där. Han var nyfiken på ifall koldioxidutsläpp från bilar och fabriker påverkar jordens klimat negativt.

Hans mätningar pågår ännu idag. Den här grafen visar vad mätaren registrerat sedan 1958.

Genomsnittlig koncentration av koldioxid i atmosfären mellan 1958 – 2018

Kurvan hoppar upp och ner varje år eftersom växter suger upp koldioxid under sommaren och ”vilar” under vintern. Men den generella trenden är tydlig. Kurvan pekar brant uppåt.

Hur påverkar koldioxid klimatet?

2007 presenterade de 1300 oberoende forskarna i Intergovernmental Panel on Climate Change en omfattande rapport. Den visar att om vi inte sänker våra utsläpp kommer den globala medeltemperaturen öka med mellan 2,0 – 5,4 grader celcius mellan år 2000 och 2100. 

Globala temperaturen ökar

Forskarna menar att även om vi helt slutar släppa ut koldioxid nu så kommer temperaturen att fortsätta öka, eftersom glaciärerna smälter. Den ökade temperaturen kommer fortsätta att förånga vatten och vattenångan späder på växthuseffekten. 

Haven stiger och grödor torkar

Exakt vilka följder det kan ge för klimatet är omöjligt att veta. Enligt NASA har havsytan stigit med 178 mm de senaste hundra åren, och fortsätter stiga med 3,3 mm per år.

Många hävdar att vattennivåerna i haven kommer att stiga kraftigt och dränka stora kustområden. Andra spår minskad växtlighet eftersom färskvatten förångas och skapar torka.

Några få forskare menar att det här är naturliga klimatvariationer som inte kan härledas till mänsklig verksamhet. Men det finns mätvärden som visar att ökningen av koldioxid i atmosfären har ett tydligt samband med den industriella revolutionen.

 

Transporter är en stor miljöbov globalt

Transporter står för ungefär 30% av alla koldioxidutsläpp inom EU. 60,7% av den siffran kan härledas till bilar.

Om vi kan sänka koldioxidutsläppen från fordonstrafiken så kan det med andra ord göra stor skillnad för klimatet.

Försäljningen av elbilar ökar dramatiskt

I Sverige såldes det 287.470 personbilar under de första tio månaderna 2019. Det var en minskning med 9 procent jämfört med samma period under 2018. Ändå ökade försäljningen av nya elbilar med 171%, till totalt 13.102. Elhybridbilar ökar också, men ”bara” med 36%.

Ordlista: BEV = Battery Electric Vehicle, Elbil. PHEV = Plug-in Hybrid Electric Vehicle, Laddhybrid. PB = Personbil. LB = lätt lastbil. MC = Motorcykel. 4H = Fyrhjuling

Det låter ju bra. I alla fall om elbilar är renare för miljön än bensin- och dieselbilar.

Vilka koldioxidutsläpp genererar bilar?

En bil skapar utsläpp i alla delar av produktionskedjan, när du använder den och när den återvinns. Den ger upphov till utsläpp redan när vi bryter och anrikar råvaror som malm och annat vi behöver för att konstruera bilen. Dessutom när vi transporterar materialet till fabriker som tillverkar komponenter, som vi transporterar till bilfabriken. När vi monterar alla komponenter till en färdig bil förbrukar vi energi, som för det mesta ger utsläpp.

All tillverkning ger utsläpp

Sedan fraktas bilen till bilhandlaren eller köparen. All tillverkning och alla transporter förbrukar energi och ger utsläpp av växthusgaser. 

Energin som används i en del fabriker är helt fossilfri. Det kan vara sol-, vind-, vatten-, kärn- eller bioenergi. Några av dessa energislag skapar visserligen koldioxidutsläpp, men de tillför ingen NY koldioxid till atmosfären. De använder bara koldioxid som redan finns i det ekologiska kretsloppet, och därför bidrar de inte till att öka växthuseffekten.

Det är smutsigare att tillverka elbilar än förbränningsbilar

Det som skiljer mellan tillverkningen av en elbil och en förbränningsbil är främst batteriet. Och eftersom produktionen av batterier kräver mycket energi, så skapar produktionen av en elbil betydligt mer utsläpp än när du tillverkar en förbränningsbil.

Hur mycket mer, beror på hur stort batteri bilen har, och vilken typ av energi som används vid tillverkningen. Tesla har exempelvis en fabrik som drivs nästan helt av solel. Kina och Indien däremot använder en stor del kolkraft.

Utsläpp av drivhusgaser vid tillverkning och återvinning av elbilar jämfört med diesel- och bensinbilar

Det är renare att köra elbil än förbränningsbil

En fossildriven bil släpper ut koldioxid och andra drivhusgaser ur avgasröret. 

Biobränslen ökar inte växthuseffekten

Du kan såklart köra på biobränslen som tillverkas av biologiska råvaror. Koldioxiden i biobränslen är en del av det normala kretsloppet. Därför adderar du inte koldioxid till atmosfären. Det gör du däremot om du kör på bränsle från fossila råvaror. De plockar vi upp från jordlagren under jordskorpan. När motorn förbränner dem så skapar det nya koldioxidemissioner i atmosfären.

Så varför inte köra alla förbränningsfordon på biobränsle? Då skulle vi ju bara återanvända samma koldioxid hela tiden. 

Nej, det går inte, för biomassan i världen är en ändlig resurs som främst behövs för att odla mat. Amerikanska ”Office of Energy Efficiency & Renewable Energy” har räknat ut att USA maximalt kan producera biobränsle som räcker till 25% av landets energikonsumtion år 2030.

Och om vi använder en större del av vår biomassa till bränsleproduktion så spår forskarna att matpriserna kommer öka dramatiskt.

Elbilar kan också ge utsläpp

Elbilar skapar inga utsläpp lokalt. Så länge du tankar fossilfri och miljövänlig el så skapar du inga utsläpp någon annan stans heller. 

Men eftersom en stor del av världens energi produceras i kraftverk som eldas med kol och andra fossila bränslen, så kan en elbil ändå ge upphov till fossila utsläpp vid själva kraftanläggningen.

Elbilar blir miljövänligare med tiden

En fördel med elbilar är att energimixen i världen utvecklas och blir alltmer miljövänlig. Så i princip kan man säga att om du köper en elbil idag så kommer den kunna köras allt mer miljövänligt i eftersom den totala mängden fossilfri energiproduktion ökar.

Utsläpp kommer inte bara från bränslet

Alla bilar ger också upphov till ”utsläpp” av miljöfarliga partiklar från bromsar och däck (särskilt dubbdäck) som försämrar luften lokalt. Ett problem som är särskilt tydligt i stora städer. Det utsläppet är lika stort oavsett om du kör el- eller förbränningsbil.

Elbilar kan också tillvarata en del av energin som utvecklas när du bromsar. 

Hur smutsiga är elbilar?

Olika elbilar har olika stora batterier. Olika batterier har olika design och byggs enligt olika principer, som genererar olika stora ekologiska fotavtryck. 

Utvecklingen av batterikapacitet i elbilar:

Batterier produceras i olika fabriker, som är olika moderna och har olika produktionsmetoder och använder energi som har produceras på olika sätt.

Granskade livscykelanalyser

Det är en komplex uppgift att ta reda på hur mycket utsläpp som genereras vid produktion av elbilsbatterier generellt. 2017 kom en forskningsrapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Mia Romare och Lisbeth Dahllöf granskade en stor mängd befintliga livscykelanalyser av elbilsbatterier för att ta reda på hur mycket utsläpp som genereras vid utvinning och raffinering av råvaror, produktion och återvinning av elbilsbatterier.

Vissa länders energi är smutsigare än andras

För att få ett så rättvist värde som möjligt på utsläppen granskade forskarna även hur energiproduktionen ser ut i olika batteriproducerande länder.

I Sverige har vi en relativt ren energi, som till största delen kommer ifrån vatten- och kärnkraft. I andra änden av skalan finns Kina och Indien, vars energimix har en stor andel kolkraft. De släpper ut stora mängder koldioxid.

Vill du se hur energimixen ser ut i olika länder så kan du kolla på den här energikartan…

9,6 – 12,8 ton koldioxid för ett batteri

Romare och Dahllöf räknade ut att det i snitt går åt mellan 350-650 megajoule energi för att producera ett batteri med en kilowattimmes lagringsutrymme. De slog fast att det under hela sin livstid – från råvaruutvinning till återvinning ger upphov till 150-200 kilo koldioxidekvivalenter per kilowattimme. Så enligt deras slutsatser skulle 64-kWh-batteriet i en Kia e-Niro ge upphov till utsläpp på mellan 9,6 och 12,8 ton koldioxid under sin livstid.

Elbilar har med andra ord ett betydligt större ekologiskt fotavtryck än en förbränningsbil när du får nyckeln av bilhandlaren.

Hur lång tid tar det att tjäna in miljöförlusten av batteritillverkningen?

Enligt en studie från tyska forskningsinstitutet IFO Institute genomförd av Christoph Buchal och Hans-Dieter Karl från 17 april 2019 är elbilar smutsigare än förbränningsbilar över sin livstid. Deras slutsats baseras på en tysk energimix som till stor del består av kolkraft.

Orättvis studie

Studien har kritiserats av bland andra en artikel i tyska Fokus skriven av Moritz Diethelm för att den gör många misstag. Dels menar Diethelm att IFO-studien inte utgick ifrån miljödata från de modernaste batterifabrikerna.

Studien antar också att medellivslängden för ett bilbatteri är 150.000 km eller tio år. Men tittar man på Nissan Leaf som rullat i åtta år så finns det ingen som tyder på att batterierna kommer vara slutkörda efter tio år. 

Dessutom jämför IFO-studien en energihungrig Tesla Model 3 som har ett 75 kWh-batteri och 473 hk, med en Mercedes C220 diesel med 194 hästkrafter, vilket inte är rättvist.

En annan studie säger att elbilar är renare

Tyska Institutet för energi och omvärldsforskning, IFEU i Heidelberg har gjort en studie av 23 aktuella vetenskapliga publikationer för att ta reda på hur stora skillnader det är i utsläpp mellan förbränningsbilar och elbilar.

Studien jämför hur stora utsläpp som skapas vid tillverkning av en elbil, en bensinbil och en dieselbil. Elbilen har ett batteri med en kapacitet på 35 kilowattimmar, och förbrukar 16 kilowattimmar per 100 km. Bensinbilen förbrukar 5,9 liter per 100 kilometer och dieselbilen förbrukar 4,7 liter per 100 km.

IFEU frågar också hur långt du behöver köra för att tjäna in den miljöförlust som skapas vid tillverkningen.

För att ta reda på det har de undersökt fem olika scenarier som utgår ifrån olika tänkbara utvecklingar av energimixen.

Business-as-usual

I det minst optimistiska scenariet behöver du köra elbilen 6000 mil innan den blir miljövänligare än en bensinbil, och 8000 mil innan den blir miljövänligare än en dieselbil. Det betyder att elbilen ger 24% mindre utsläpp under sin livstid än en bensinbil och 16% mindre än en dieselbil.

För bilar med små batterier som används i stadstrafik når du brytpunkterna redan vid 4000 mil.

Utsläpp av drivhusgaser för olika bilar i kompaktklassen, enligt IFEUs studie:

Elbilar är 51% miljövänligare i USA

En amerikansk studie av Union of Concerned Scientist från 2015, baserad på USAs energimix konstaterar att en medelstor elbil ger 51% mindre utsläpp än en medelstor bensinbil. En fullstor elbil ger 53% mindre utsläpp än motsvarande bensinbil.

28% miljövänligare i Tyskland

En annan studie från mars 2019 av Fraunhofer institute kommer fram till att en elbil med den tyska energimixen ger upp till 28% mindre utsläpp av växthusgaser än en diesel i lyxklass och upp till 42% mindre än en bensinbil.

60 – 70% miljövänligare i Sverige

Och i en artikel i Uppsala Nya Tidning från 19 maj i år berättar Mats-Ola Larsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet att det tar två till fyra års körning innan den genomsnittliga elbilen passerat fossilbilen i klimatnytta.

– Sammantaget kan man säga att utsläppen blir ungefär 60-70 procent lägre om man väljer elbil jämfört med en fossildriven bil. I den beräkningen ingår att båda biltyperna körs under hela deras livslängd och att man använder svensk elmix. I kalkylen är även produktionen av bilarna inkluderad, säger Mats-Ola Larsson till tidningen.

Slutsats

En bil ger upphov till stora utsläpp, oavsett om den går på el eller fossila bränslen.

Sett över hela bilens livscykel är det svårt att se hur en fossilbil skulle kunna vara lika miljövänlig som en elbil.

Endast om man jämför krafthungriga elektriska superbilar, med snålkörda fossildrivna bilar med hälften så mycket hästkrafter kan det bli jämnt på mållinjen mellan el- och fossilbilen. 

För att fossilbilen ska kunna vinna krävs det en energimix med väääldigt mycket kolkraft. Och det har vi inte i Sverige. I så gott som alla studier är elbilen mer miljövänlig än en förbränningsbil. Dessutom kan elbilarnas ekologiska fotavtryck minska avsevärt de kommande åren. Både genom att batteritillverkningen blir mer miljövänlig, men också tack vare att den fossilfria elproduktionen ökar snabbt.

Så en elbil som du köper idag blir mer miljövänlig för varje år som går.

Snabba och säkra laddboxar för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar

Har du en elbil eller funderar på att skaffa en?

Vi har ett antal laddboxar i olika utföranden som kan hjälpa dig ladda din elbil snabbt och säkert.

Vi har:

laddboxar för privatpersoner.

Laddboxar med smarta tjänsteutbud för företag och bostadsrättsföreningar.

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att välja och installera en laddbox som passar dina behov.

Få koll på det senaste inom elbilsladdning

Vi bevakar marknaden inom elbilsladdning och våra andra affärsområden. Vill du ha koll på vad som händer är du välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer ut en gång i månaden.