Vi skall kunna förstå kundernas önskemål och utifrån det leverera lösningar med god kvalitet. Elcenter riktar sig till alla typer av kunder. Entreprenader är en viktig del för oss. Kunder skall kunna ringa till oss och veta att de kommer att bli nöjda med Elcenters helhetsintryck. Inom företaget skall vi ha stor kompetens och bra arbetsledning. Det är viktigt med uppföljning av kund och arbete för att skapa en långsiktig relation.